May 30, 2008

on Leave a Comment

2008 là năm nhuận


Đúng là theo lịch thì 2008 là năm nhuận, chúng ta phải chờ những 4 năm mới có được ngày 29/2. Cũng vào ngày đó Google đã ra mắt 1 logo vui nhộn để góp vui.

Phần mở rộng

0 Nhận xét:

Post a Comment