May 30, 2008

on Leave a Comment

Biểu tượng mới


Vào ngày Google giới thiệu logo do Jeff Koons thiết kế.


0 Nhận xét:

Post a Comment