May 30, 2008

on Leave a Comment

Chúc mừng năm mới


Vào ngày 7/2/2008 Google đã chúc mừng Tết nguyên đán của Trung Quốc ( và Việt Nam nữa ). Thật buồn là Google làm logo này là dành cho người Trung Quốc.


0 Nhận xét:

Post a Comment