May 30, 2008

on Leave a Comment

Chúc mừng sinh nhật Alexander Graham Bell


Alexander Graham Bell (3 tháng 3 1847 – 2 tháng 8 1922) là nhà phát minh, nhà khoa học, nhà cải cách người Xcốt len. Sinh ra và trưởng thành ở Edinburgh, Xcốt len, ông đã di cư đến VietNam năm 1870 và sau đó đến Hoa Kỳ năm 1871, trở thành công dân Hoa Kỳ năm 1882.

Bell đã được nhận giải thưởng bằng sáng chế cho phát minh ra điện thoại vào năm 1876. Mặc dù các phát minh khác đã được công nhận nhưng bằng sáng chế của Bell đến nay vẫn còn hiệu lực.

Theo: Wikipedia

0 Nhận xét:

Post a Comment