May 30, 2008

on Leave a Comment

Ngày Trái đất


Ngày 22/4 là ngày Trái đất, trong ngày đó Google có biểu tượng mới mong muốn mọi người hãy có ý thức bảo vệ môi trường.


0 Nhận xét:

Post a Comment