May 31, 2008

on Leave a Comment

Quốc khánh Italia


Đúng vào ngày 2/6, Google Italy đã kỷ niệm quốc khánh nước này bằng 1 logo Google.


0 Nhận xét:

Post a Comment