May 30, 2008

on Leave a Comment

Up in the Clouds


Ngày 22/5 trang chủ Google có đăng bức trang của Grace Moon đến từ Canyon Middle School, Castro Valley, California.

Xem thêm chi tiết tại đây.

0 Nhận xét:

Post a Comment