Jun 4, 2008

on Leave a Comment

Chuyến bay bằng kinh khí cầu đầu tiên


Hôm nay trên trang chủ Google Việt Nam đã kỷ niệm chuyến bay bằng kinh khí cầu đầu tiên của anh em nhà Montgolfier. Họ đã chế tạo ra một quả khinh khí cầu làm từ giấy và được bơm đầy không khí nóng để bay lên không trung Annonay vào ngày 4/6/1783, trước sự chứng kiến của quan khách Vivarais.1783: Chuyến bay đầu tiên tại Annonay.

0 Nhận xét:

Post a Comment