Jun 9, 2008

on Leave a Comment

Eiktub - Tìm kiếm website có ngôn ngữ A-Rập

Thứ 4, ngày 4 tháng 6. Google Code lại cho ra mắt dịch vụ tìm kiếm nữa mang tên Eiktub. Đây là website chuyên tìm kiếm các website có tiếng A rập sử dụng sự chuyển dịch ngữ âm từ tiếng Anh. Có nghĩa là bạn tìm kiếm từ khóa bằng tiếng Anh thì Eiktub sẽ tự động dịch nó sang tiếng A-Rập. Vậy là từ nay ta lại có thêm 1 công cụ tìm kiếm chuyên biệt nữa.
Để thử nghiệm bạn click vào đây.

Phần mở rộng

0 Nhận xét:

Post a Comment