Jun 24, 2008

on Leave a Comment

Google Docs hỗ trợ upload tập tin PDF


Theo thông báo từ Google Docs thì bây giờ chúng ta có thể upload tài liệu Portable Document Format ( PDF ) lên Google Docs một cách dễ dàng. Nhưng bạn vẫn phải đảm bảo các tệp PDF (tối đa 10MB từ máy tính của bạn, 2MB từ web).
0 Nhận xét:

Post a Comment