Jul 2, 2008

on Leave a Comment

Google Sky trên nền web


Trước đây muốn sử dụng Google Sky ta phải tải bản phần mền Google Earth về nhưng từ tháng 3 năm 2008, Google đã ra mắt phiên bản Google Sky trên nền web với các chức năng tương tự ( có khi là hơn vì không phải dùng Google Earth ) nhưng lại có ưu điểm là dùng trực tiếp ngay trên trình duyệt web.
Để sử dụng thử bạn truy cập http://www.google.com/sky

0 Nhận xét:

Post a Comment