Jun 21, 2008

on Leave a Comment

Logo 23 ngày với YouTube


Hòa vào không ký chung của Euro 2008, mấy ngày hôm nay trang YouTube ở một vài nước ở khu vực châu Âu như Ba Lan, Vương Quốc Anh, Nga, Đức, Tây Ban Nha, Pháp, Ai Len, Italy,Hà Lan đã dưa ra,logo cho sự kiện này.

0 Nhận xét:

Post a Comment