Jun 5, 2008

on Leave a Comment

Một số dịch vụ của Google trên điện thoại di dộng

Ngoài các dịch vụ phát triển trên nền web ra, Google còn phát triển chúng để dùng trên điện thoại di động, tiêu biểu như:
Google Search on your phone
GOOG-411 on your phone
Google Reader on your phone
Google Maps on your phone
Google Calendar on your phone
Google Docs on your phone
Gmail on your phone
Google News on your phone
Google Sync for BlackBerry®
Picasa Web Albums on your phone
Google SMS on your phone
Google Notebook on your phone
YouTube on your phone
Blogger on your phone


0 Nhận xét:

Post a Comment