Jun 18, 2008

on Leave a Comment

Quy định về quảng cáo

Tôi Yêu Google khuyến khích các công ty, cá nhân, tổ chức mua quảng cáo trên Tôi Yêu Google dưới mọi hình thức ( viết bài, đặt banner, đặt link ). Người mua quảng cáo và Tác giả sẽ có thoải thuận riêng. Thời gian mua quảng cáo tối thiểu phải 6 tháng trở lên.
Mọi chi tiết xin liên hệ
Email: nguyenhung.hn@gmail.com
Y!M: v2n.hung
0 Nhận xét:

Post a Comment