Jun 14, 2008

on Leave a Comment

Tự động chuyển hướng cho Blogger

Hôm nay mình giới thiệu 1 thủ thuật cho Blogger đó là tự động chuyển hướng cho Blogger,, giả sử bạn có 1 blog nữa. Bây giờ bạn muốn nhưng ai truy cập vào blog đó sẽ tự động chuyển tiếp đến 1 blog khác mà mình mong muốn. Ví dụ mình muốn những ai vào blog http://googleblog-vn.blogspot.com sẽ tự động chuyển về http://toiyeugoogle.blogspot.com thì bạn chỉ cần chèn vào phía dưới <head> đoạn code:


<meta content='0;url=http://toiyeugoogle.blogspost.com' http-equiv='Refresh'/>

Trong đó http://toiyeugoogle.blogspost.com là blog muốn chuyển tiếp đến, bạn hãy sửa lại địa chỉ trên cho phù hợp với blog của mình.

0 Nhận xét:

Post a Comment