Jun 11, 2008

on Leave a Comment

Tạm biệt Hello!


Đúng vào ngày hôm nay ( ngày 11 tháng 6 ) Google chính thức đóng cửa dịch vụ chia sẻ ảnh trực tuyến Hello. Google hi vong rằng người dùng sẽ tiếp tục sử dụng các dịch vụ tương tự như Picasa, Picasa Web Albums và Google Talk.

Tạm biệt Hello!

0 Nhận xét:

Post a Comment