Jun 12, 2008

on Leave a Comment

Viết bài Blogger ngay trong iGoogle


Thứ năm, 5/6. Google Blogger giới thiệu tính năng mới đó là ta có thể viết bài ngay trong trang chủ cá nhân iGooogle bằng Blogger Posting Gadget. Với gadget này chúng ta có thể viết, lưu bài, xuất bản bài viết trực tiếp từ iGooogle.
Bạn có quan tâm? Thử ngay nhé: Add to Google
0 Nhận xét:

Post a Comment