Jul 14, 2008

on Leave a Comment

Chat trên iPhone

Theo thông báo trên Google Talkabout thì chúng ta có thể sử dụng Google Talk ngay trên trình duyệt iPhone mà không phải cài đặt thêm bất kỳ một phần mềm nào, công việc của bạn là truy cập vào trang http://www.google.com/talk để có thể sử dụng ngay.
0 Nhận xét:

Post a Comment