Jul 16, 2008

on Leave a Comment

Google Docs for Feeds

Google Docs có tính năng mới khá hay đó là cho phép người dùng sử dụng bảng tính để theo dõi các tin qua Feeds. Có lẽ nói nhiều không bằng tận mắt trông thấy.

0 Nhận xét:

Post a Comment