Jul 29, 2008

on Leave a Comment

Lễ kỷ niệm lần thứ 50 của NASA


Ngày 29-7 Google làm logo kỷ niệm tuổi thứ 50 của NASA. NASA, tên đầy đủ là National Aeronautics and Space Administration (tiếng Anh nghĩa là Cục Quản trị Hàng không và Không gian Quốc gia) là cơ quan chính phủ liên bang Hoa Kỳ, thành lập vào năm 1958, có trách nhiệm thực thi chương trình thám hiểm không gian và nghiên cứu ngành hàng không. Cơ quan cũng có nhiệm vụ nghiên cứu dài hạn những hệ thống hàng không quân sự cũng như dân sự.
Theo: Wikipedia
0 Nhận xét:

Post a Comment