Jul 29, 2008

on Leave a Comment

Orkut cài thiện công cụ tìm kiếm

Orkut đã cải thiện công cụ tìm kiếm của mình bằng cách chia ra từng tiêu trí cụ thể. Google đã chia ra tìm riêng biết như tìm người sử dung, Cộng đồng hay tìm chủ đề. Diều này sẽ giúp bạn tìm kiếm rõ ràng hơn cũng như rút ngắn được kết quả mà nhiều hiệu quả.
Bạn có thể xem 1 ví dy tại đây.
0 Nhận xét:

Post a Comment