Aug 17, 2008

on Leave a Comment

Google Reader cho iPhone

Google đã phát triển phiên bản Google Reader phục vụ riêng cho iPhone tại địa chỉ http://www.google.com/reader/i .
Đây là phiên bản được đánh giá khá cao.
0 Nhận xét:

Post a Comment