Aug 22, 2008

on Leave a Comment

Lịch sử đăng nhập và đăng xuất hộp thư Gmail trong trình duyệt Internet Explorer 6


Trước đây mình có viết 1 bài Lịch sử đăng nhập hộp thư Gmail nói về tính năng mới này củ Gmail nhưng khi đó tính năng này chỉ hiển thị trên trình duyệt Firefox và Internet Explorer 7. Hôm nay mình lại còn phát hiện ra tính năng trên cũng xuất hiện ở Internet Explorer 6 nhưng không phải ở giao diện Chuẩn. Để xem được tính năng này bạn phải chuyển sang chế độ HTML cơ bản. Mọi tính năng hấp dẫn này sẽ hiện ra đầy đủ.
0 Nhận xét:

Post a Comment