Aug 4, 2008

on Leave a Comment

Một chút thay đổi trong YouTube

Theo mình thấy YouTube có 1 thay đổi nhỏ về phần hiển thị lựa chọn YouTube theo địa phương. Giao diện trước đây khi ta bấm chọn trang YouTube theo từng quốc gia như YouTube UK chẳng hạn thì chúng ta bấm vào liên kết Sites ( như hình bên )


Nhưng nay đã được Google chuyển thành Worldwide (All) và đặt cạnh logo của YouTube, và YouTube Mỹ được đặt làm mặc dịnh.
0 Nhận xét:

Post a Comment