Aug 4, 2008

on Leave a Comment

Xem hình ảnh Olympic 2008 qua Google Earth và Google Maps

Trong dịp Olympic 2008 này Google sẽ cung cấp cho người dùng Google Earth và Google Maps những hình ảnh các địa điểm thi đấu của các môn ở một vài thành phố của Trung Quốc.

View Larger Map0 Nhận xét:

Post a Comment