Sep 5, 2008

on 2 comments

Google Analytics đã cập nhật Google Chrome


Mới đây trang theo dõi website đã cập nhật thêm trình duyệt Chrome vào cơ sở của mình. Bạn muốn xem thì đăng nhập vào Google Analytics chuyển sang mục Visitors > Browser Capabilities > Browsers là thấy.
2 comments:

  1. Sao Firefox và Mozilla lại chia ra 2 cái khác nhau ?

    ReplyDelete
  2. Sao Firefox và Mozilla lại chia ra 2 cái khác nhau ?

    ReplyDelete