Sep 15, 2008

on Leave a Comment

Google mừng ngày Biết ơn người cao tuổi


Google Nhật Bản hôm nay để 1 logo nhằm mừng ngày lễ biết ơn người lớn tuổi, đây là ngày mà con cháu thể hiện lòng biết ơn của mình đối với ông bà, cha mẹ.
0 Nhận xét:

Post a Comment