Sep 25, 2008

on Leave a Comment

Hình ảnh đầu tiên của Google


Với cái tên BackRub (Gãi lưng)
Còn bây giờ Google vĩ đại đến mức nào thì hãy xem thống kê tại đây hay xem hình ảnh đầu tiên của Google năm 1997.
0 Nhận xét:

Post a Comment