Sep 24, 2008

on Leave a Comment

Ngày di sản Nam Phi


Ngày di sản Nam Phi ( 24/9 ) được coi là ngày lễ kỷ niệm những nét văn hóa đa dạng, truyền thống của đất nước Nam Phi. Logo của sự kiện này được Google Nam Phi đăng ngay trên trang chủ với hình quốc kỳ Nam Phi thay thế cho chữ l.
0 Nhận xét:

Post a Comment