Sep 24, 2008

on 1 comment

Nhúng sách vào blog

Theo thông tin từ Google OS, thì bây giờ chúng ta có thể nhúng các quyển sách vào chính blog của mình bằng một thủ thuật sau đây. Chèn đoạn mã sau vào blog

<script type="text/javascript" src="http://books.google.com/books/previewlib.js"></script>
<script type="text/javascript">
GBS_insertEmbeddedViewer('GkCpLIk7aisC',600,500);
</script>

Trong đó bạn thay GkCpLIk7aisC bằng ID của cuốn sách mà ta muốn nhúng.


Ví dụ sau đây là cuốn: "David Copperfield" của Charles Dickens
1 comment:

  1. Bạn có thể chia sẻ chi tiết hơn vd như hình ảnh, video.
    Cảm ơn!

    ReplyDelete