Sep 21, 2008

on Leave a Comment

Quốc tế thiếu nhi


Ngày 20/9 vừa qua, trên Google Đức có đăng 1 logo mừng ngày Quốc tế Thiếu nhi trên đất nước Đức.


Theo: I Love Google

0 Nhận xét:

Post a Comment