Oct 29, 2008

on Leave a Comment

Bản đồ cháy rừng ở Los Angeles

Cháy rừng tiếp tục tàn phá các khu vực ở phía nam California. Để đưa tin cũng như cung cấp cho mioj người bản đồ các khu vực cháy.Báo Los Angeles Times đã tạo 1 bản đồ trênGoogle Maps cung cấp cho mọi người có cái nhìn toàn diện về các khu vực cháy. Sau đây là bản đồ xung quanh khu vực San Fernando.
Ngoài ra ta có thể xem được các khu vực khác như MarekSesnon. Hoặc ta có thể xem trên Google Earth/Google Mapsbằng tập tin KML.


Xem Bản đồ cỡ lớn hơn

0 Nhận xét:

Post a Comment