Oct 14, 2008

on Leave a Comment

Bầu cử ở Canada


Sáng nay mình đã giới thiệu Yahoo! Logo về cuộc Bầu cử ở Canada, cũng trong ngày hôm nay 14/10 trên trang chủ Google Canada cũng đăng 1 logo về sự kiện này.0 Nhận xét:

Post a Comment