Oct 30, 2008

on Leave a Comment

Chuyển từ AOL Journals sang Blogger


Theo Google thông báo thì họ đã chấp nhận cho mọi người chuyển toàn bộ dữ liệu từ dịch vụ blog của AOL sang Blogger. Đây có thể là sự hợp tác của AOL với Google trong lĩnh vực nhật ký mạng. Để chuyển sang Blogger các bạn chỉ cần truy cập vào http://www.blogger.com/AolToBlogger để thực hiện.
0 Nhận xét:

Post a Comment