Oct 24, 2008

on Leave a Comment

Comment dễ dàng hơn trong Blogger

Cách đây khá lâu Hùng có giới thiệu cách làm hiện hộp thoại đăng nhận xét trong Blogger nhưng lúc đó chỉ là thử nghiệm và mọi người phải đăng nhập vào Blogger bản nháp mới sử dụng được. Theo thông báo mới nhất từ Google thì họ đã chính thức bổ sung thêm tính năng đó vào ngay Blogger. Để sử dụng ta vào Settings > Comments > Comment Form Placement chọn Embedded below post. Lưu lại.
Vậy là từ nay Blogger sẽ không còn kém thế hơn các dịch vụ blog khác trong phần nhận xét.
0 Nhận xét:

Post a Comment