Oct 2, 2008

on Leave a Comment

Google Maps cung cấp thông tin về bầu cử

Google Maps vừa cung cấp 1 dịch vụ tìm kiếm thông tin về địa điểm bầu cử tổng thống Mỹ qua bản đồ của mình. Bạn vào http://maps.google.com/vote để xem và đăng ký thông tin cá nhân ở điểm bỏ phiếu gần nhà nhất. Ngoài ra còn có phiên bản cho điện thoại di động tại http://m.google.com/elections.0 Nhận xét:

Post a Comment