Oct 1, 2008

on Leave a Comment

Google năm 2001


Theo thông tin từ blog của Google thì Google cho phép bạn quay trở lại tháng 1 năm 2001 để sử dụng công cụ tìm kiếm Google. Bạn truy cập vào http://www.google.com/search2001.html dể sử dụng. Chắc hẳn bạn sẽ rất bất ngờ đấy.
0 Nhận xét:

Post a Comment