Oct 12, 2008

on Leave a Comment

Google quảng cáo trên Google Maps

Nếu bạn thường xuyên sử dụng bản đồ trực tuyến Google Maps thì sẽ bắt gặp dòng quảng cáo của Google Adsense ở phía dưới tấm bản đồ.

Như vậy là sau khi Google công bố kế hoạch quảng cáo trên các trò chơi thì nay lại tiếp tục quảng cáo qua bản đồ. Đúng là Google! Tham lam quá đây :D
0 Nhận xét:

Post a Comment