Oct 11, 2008

on Leave a Comment

Google Reader cho Canada

Google Reader vừa mở thêm kênh Power Readers in Politics: Canada - Kênh này sẽ cung cấp cho người đọc các thông tin từ các nhà lãnh đạo Canada. Cũng trong đợt này kênh Power Readers in Politics Mỹ đã được giới thiệu đã bổ sung thêm 2 nhà báo nữa là Marc Ambinder (Biên soạn viên của Atlantic) và Jerry Seib ( The Wall Street Journal).
0 Nhận xét:

Post a Comment