Oct 30, 2008

on Leave a Comment

Google Street View có mặt ở Tây Ban Nha

Google Maps vừa bổ sung thêm Tây Ban Nha vào danh sách các nước có hỗ trợ chức năng Street View của mình, cụ thể có các thành phố như Madrid, Barcelona, Valencia và Seville.

Xem Bản đồ cỡ lớn hơn0 Nhận xét:

Post a Comment