Oct 15, 2008

on Leave a Comment

Google thêm liên kết Giải pháp Kinh doanh


Google Việt Nam vừa bổ sung thêm liên kết Giải pháp Kinh doanh vào trang chủ www.google.com.vn, đặc biệt trang Giải pháp Kinh doanh đã được Việt hóa hoàn toàn. Không những vậy các mục khác như Giới thiệu về Google, Chương trình Quảng cáo cũng được Việt hóa.0 Nhận xét:

Post a Comment