Oct 29, 2008

on Leave a Comment

Kỷ niệm sinh nhật Ľudovít Štúr


Trên trang chủ Google Slovakia có cho đăng logo kyỷ niệm sinh nhật lần thứ 193 của Ľudovít Štúr - nhà chính trị, nhà văn, nhà ngôn ngữ học, nhà báo, thầy giáo Slovak, người đã cống hiến tâm sức, góp phần cho việc bảo vệ và phát triển tiếng Slovak.0 Nhận xét:

Post a Comment