Oct 9, 2008

on Leave a Comment

Nghe lời lại nhận xét trong YouTube

YouTube mới bổ sung thêm tính năng nghe lại lời nhận xét. Bạn có thể viết các lời nhận xét rồi nghe lại chúng, đây là công nghệ mới của Google. Cũng khá hay đấy chứ.
0 Nhận xét:

Post a Comment