Oct 19, 2008

on Leave a Comment

Picasa 3 cho máy tính Linux

Google vừa cập nhật phiên bản Picasa 3 cho Linux ở dạng beta. Ở phiên bản này bạn có thể đồng bộ hóa với Picasa Web Albums, chỉnh sửa ảnh, thêm thủy ấn cho ảnh, quản lý tập tin tốt hơn... Nếu bạn muốn thử tải bản Picasa cho Linux này thì hãy vào picasa.google.com/linux.
0 Nhận xét:

Post a Comment