Nov 11, 2008

on Leave a Comment

Bộ lọc loại tập tin trong kết quả Google Video

Google Video vừa thêm một tùy chọn mới ở trang tìm kiếm nâng cao, bạn có thể lọc bỏ các loại tập tin không mong muốn như ASF, AVI, FLV, M4V, MPV, MP4, MPG hoặc WMV trong kết quả tìm kiếm của mình.
0 Nhận xét:

Post a Comment