Nov 6, 2008

on Leave a Comment

Blogger thêm vào chức năng Comment nút Preview và Subscrible

Nếu bạn tinh ý một chút thì sẽ thấy xuất hiện 2 nút PreviewSubscrible trong phần nhận xét trong Blogger.


Với tính năng Preview ta có thể xem trước lời nhận xét của mình trước khi đăng. Còn nút Subscrible cho phép ta theo dõi lời nhận xét trong bài viết đó qua email.0 Nhận xét:

Post a Comment