Nov 16, 2008

on Leave a Comment

Các địa chỉ dịch vụ của Google được tối ưu hóa cho iPhone

Sau đây là danh sách các địa chỉ web các dịch vụ của Google được tối ưu hóa dành cho iPhone được tổng hợp bởi Alex Chitu.
Trang chủ Google: http://www.google.com/m/gp
Google Apps homepage - http://www.google.com/m/a/YOUR_DOMAIN
* iGoogle - http://www.google.com/ig/i
* Gmail - http://mail.google.com/mail/x/gdlakb-/gp/
* Google Calendar - http://www.google.com/calendar/gp
* Google Reader - http://www.google.com/reader/i/
* Google Docs - http://docs.google.com/m?iphone=true
* Google Talk - http://talkgadget.google.com/talkgadget/m
* Google News - http://www.google.com/m/news/i

Một tin nữa từ Vnexpress là iPhone tìm kiếm bằng giọng nói nhờ Google.

0 Nhận xét:

Post a Comment