Nov 8, 2008

on Leave a Comment

Chức năng Theo dõi blog đã có trên blog giao diện tiếng Việt

Hôm nay, mình vô tình đã khám phá ra điểm mới trong Blogger đó là Blogger đã cho phép hiển thị chức năng "Theo dõi blog"( Followers )trên blog có giao diện tiếng Việt. Nhớ lại trước đây khi mới trình làng chức năng theo dõi này thì Blogger chỉ cho phép sử dụng cho các blog có giao diện tiếng Anh mà thôi. Bạn có thể xem trên blog của mình sẽ thấy chúng được Việt hóa như thế nào nhé.
0 Nhận xét:

Post a Comment