Nov 6, 2008

on Leave a Comment

Dùng Google Translate trong MS Word & Outlook 2007


MS Word & Outlook Translator là một tiện ích cho MS Word & Outlook 2007 nhằm giúp người dùng sử dụng công cụ phiên dịch Google Translate ngay trong MS Word & Outlook 2007. Đây là một sản phẩm của Mostafa Mohamad.
Download tại đây hoặc tại đây.
0 Nhận xét:

Post a Comment