Nov 25, 2008

on Leave a Comment

Dùng thực phẩm sạch
Yahoo for Good là trang web mà Yahoo Vương Quốc Anh giới thiệu cho mọi người nhằm cổ động mọi người nên sử dụng các thực phẩm do mình sản xuất ra. Để giới thiệu cho sự kiện này trên trang chủ Yahoo Vương Quốc Anh có đăng logo rất đẹp về vấn đề này.


0 Nhận xét:

Post a Comment